Jan van Delft

Jan van Delft is geboeid door de helderheid van eenvoudige vormen zoals tekens en symbolen. Hij gaat op onderzoek  naar de kracht en de betekenis ervan. Eerder waren dat tekens die door de geschiedenis zijn overgeleverd zoals de spiraal, het kruis, het Twentse gevelteken etc.

Momenteel zijn bloemen het onderwerp van onderzoek.Alles in onze omgeving verandert voortdurend, architectuur, mode, reclame, etc. een stroom van nieuwe beelden komt dagelijks over ons heen. Bloemen en planten zijn veelal nog in hun oorspronkelijke vorm aanwezig. De combinatie van schoonheid en verleden, zoal we die bijvoorbeeld ook kennen uit de wereld van de fossielen blijft tot de verbeelding spreken. In zijn recente schilderijen wordt het klassieke stilleven gecombineerd met bloemen. Uit het verleden kennen wij diverse vormen van stillevens;  verzamelingen van symbolische voorwerpen (vanitas stillevens), objecten uit verre landen (rariteiten kabinetten), stillevens met bloemen uit alle jaargetijden, jachttaferelen, etc. De stillevens van Jan van Delft zijn  een collage van deze vormen, maar belangrijker nog en daarin ligt het onderscheid met het verleden, zijn ze ook een samenstelling van verschillende schildersopvattingen uit de recente kunstgeschiedenis. Zij vormen een mix van onderwerpen, betekenislagen en schilderstijlen, waarbij gestreefd wordt naar een harmonisch geheel.