Jan Teunissen

Jan Teunissen in AtelierVoornamelijk als autodidact streeft Jan Teunissen in zijn atelier in Best, naar een zo realistisch mogelijke weergave in zijn schilderijen. Voornamelijk stillevens met afbeeldingen van alledaagse voorwerpen zoals een oude vaas, fruit of bloemen geplaatst op een oude plank. De laatste jaren brengt hij, gebruikmakend van de claire obscur-techniek met veel aandacht voor kleur en sterke licht-en donker contrasten, meer en meer een enigszins mystieke sfeer in zijn werk. Een sfeer die hem past en ook in zijn leefomgeving is terug te vinden.

Behalve in Nederland zijn de schilderijen van Jan Teunissen tentoongesteld en verkocht in landen als België, Duitsland, Frankrijk, Hong Kong, India, Italië, Nieuw-Zeeland, Oman, Rusland, Taiwan en Qatar.

Opmerkingen die mijn stilleven-schilderijen oproepen, zoals: “Je zou er zo een hap van willen nemen”, “Je ruikt bijna om welke vrucht het gaat” of “Elk moment kan er een worm uit de peren kruipen” brengen mij de bevestiging goed op weg te zijn in het “realisme”. Niet groter dan levensecht, gevangen in een ietwat mystieke sfeer met veel aandacht voor details, licht en reflecties is wat ik nastreef in mijn schilderijen, aldus de schilder.

 

English:

Mainly as an autodidact, Jan Teunissen in his studio in Best (southern Netherlands) for the most realistic representation in his paintings. Mainly still lifes with images of everyday objects such as an old vase, fruit or flowers placed on an old shelf. In recent years, using the claire obscur technique with great attention to color and strong contrasts of light and dark, he has increasingly brought a somewhat mystical atmosphere to his work. An atmosphere that suits him and can also be found in his living environment.

In addition to the Netherlands, Jan Teunissen’s paintings have been exhibited and sold in countries such as Belgium, Germany, France, Hong Kong, India, Italy, New Zealand, Oman, Russia, Taiwan and Qatar.

Remarks that evoke my still life paintings, such as: “You would like to take a bite of it”, “You can almost smell the fruit” or “At any moment a worm can crawl out of the pears” bring me the confirmation to be on the road in “realism”. No bigger than lifelike, captured in a somewhat mystical atmosphere with a lot of attention to details, light and reflections is what I strive for in my paintings, according the painter.