Peter van den Borne

 

Peter van den Borne

Toen Sinterklaas aan de jonge Peter van den Borne een schilderskistje gaf, kon hij niet bevroeden wat hij te weeg bracht. Peter ging direct aan de slag, en verschillende kopieën van Rembrandt’s werk waren het resultaat. Een schilder is geboren! Peter’s geschiedenis in een notendop Peter van den Borne schildert en tekent al sinds zijn tiende. Met zijn eigen interpretatie van de Nachtwacht zette hij zijn eerste stappen in het schildersambacht. Inmiddels zijn er vele realistische werken van zijn hand, waaronder stillevens en schilderijen naar model.

Met name het Hedendaags Realisme is een stroming waarbinnen Peter zijn eigen plek wil veroveren.

Peter van den Borne aan het werk
In 1983 besluit Peter om zich in te schrijven bij ‘DACA’ de Drentse academie voor schilderkunst. waar hij les kreeg van Vrielink, Jacobi en Dillen. In 1985 begint Peter Dillen voor zich zelf, en Peter volgt hem omdat zijn manier van lesgeven bijzonder aansprak. Eind 1986 scheiden hun wegen en Peter specialiseert zich in de alchemistische kant van het schildersambacht. Oud-verffabrikant Johan Stahlecker begeleidt hem, en leert hem de fijne kneepjes van het vak rondom het bereiden van ondergronden, mediums, verf en impasto. Gewapend met deze kennis, en met oog voor alle stromingen en vormingen binnen de hedendaagse kunst, vervolgt Peter zijn kunstenaarspad.

Bewustwording en groeiprocessen
Naast schilderen heeft Peter grote belangstelling voor het bewustwordingsproces hetgeen in zijn leven én
werk op creatieve wijze gestalte krijgt. Zo volgde hij van sept 2000 t/m juli 2003 een beroepsopleiding als
begeleider in bewustwording- en groeiprocessen, waar Peter leerde om te gaan met thema’s als angst,
afscheid, pijn en eigenwaarde.