19 april 2015 Visionair Realisme bij Galerie Pictura

19 april 2015 Visionair Realisme bij Galerie Pictura

Gerard Di-Maccio heeft een eigen museum in Japan met meer dan 250 schilderijen en heeft daar een van de grootste schilderijen ter wereld, 27 breed en 9 meter hoog, geschilderd.

De Oekraïense beeldhouwer Igor Grechanyk heeft in 2011 de speciale “Vlam van Vrede Award” van de Habsburg-Lothringen keizerlijke familie van Oostenrijk als Cultureel Ambassadeur voor de Vrede ontvangen.

Gezamenlijk exposeren zij van 19 april t/m 6 juni bij Galerie Pictura welke op zondag 19 april om 15.00 uur geopend gaat worden door Johfrakenner, dichter en schrijver van kunstboeken Gerrit Luidinga.

Galerie Pictura uit Aijen – Noord Limburg weer gelukt om een expositie van wereldformaat vast te leggen. Vele musea en galeries zullen jaloers zijn. Niet vaak komt het voor dat een expositie van dit formaat in het “Visionair Realisme” in Nederland getoond wordt.

Gerard Di-Maccio, Frans Visionair kunstenaar, is een wereldwijd bekend schilder met meer dan vier decennia van succes in de internationale kunstwereld. Hij schiep de Visionary Kunststroming in de vroege jaren van 1980 en is uitgegroeid tot de referentie en leidende figuur voor visionaire kunstenaars en kunstverzamelaars over de hele wereld. Di-Maccio exposeerde zijn werken in heel Europa, Azië en de Verenigde Staten in musea, internationale kunstevenementen en op prestigieuze galeries. Hij heeft een grote aanhang kunstverzamelaars over de hele wereld, waaronder Japan. Het enthousiasme van een Japanse kunstverzamelaar leidde tot de oprichting van een museum, dat uitsluitend gewijd is aan Di-Maccio’s schilderijen. De Di-Maccio Museum geopend op 5 augustus 2010, in Niikappu, Japan. Daarin schilderde hij het grootste schilderij van de wereld 27 x 9 m.

De beeldhouwer Igor Grechanyk werd geboren in Kiev, Oekraïne. Hij is opgegroeid in een artistieke familie, ging eerst naar de Republikeinse Art School en daarna naar het State Art Institute in Kiev. Inmiddels is Igor Grechanyk met zijn creaties en talent een integraal onderdeel van internationaal gerenommeerde hedendaagse kunstenaars. Hij heeft talrijke succesvolle tentoonstellingen met zijn werken over de hele wereld gehad. Zijn stijl is bekend in de artistieke kringen op het mondiale niveau. Zijn werk combineert Igor Grechanyk fantastisch mystieke werelden met symbolische tradities. Dankzij zijn perfecte techniek creëert hij objecten in het spanningsveld tussen vrouwelijke gratie en pure kracht, energie en dynamiek.

Te zien t/m 6 juni op di. t/m za. tussen 14 – 17 uur bij:
Galerie Pictura, Aijenseweg 16b, 5854PT Aijen gem. Bergen L. Nederland, www.galeriepictura.nl


Visionärer Realismus bei Galerie Pictura

Gerard Di-Maccio wurde in Japan ein eigenes Museum gewidmet, in dem mehr als 250 seiner Bilder hängen. Außerdem hat er speziell für dieses Museum eines der größten Monumentalbilder der Welt geschaffen, 27 Meter lang und 9 Meter hoch.

Dem ukrainischen Bildhauer Igor Grechanyk wurde 2011 der “Flamme des Friedens”-Award der Kaiserlichen Habsburg-Lothringschen Familie von Österreich verliehen und damit der Titel “Botschafter des Friedes”.

Gemeinsam stellen beide Künstler vom 19.4. – 6.6.2015 bei Galerie Pictura aus (Ausstellungseröffnung am Sonntag, den 19.4. um 15:00 Uhr. Die Laudatio hält Gerrit Luidinga: Johfrakenner, Dichter und Verfasser von Kunstbüchern.)

Und damit ist es Galerie Pictura wieder einmal gelungen, eine Ausstellung von Weltformat ins Haus zu holen. Viele Museen und Galerien sollten neidisch sein. Es kommt nicht oft vor, dass eine Ausstellung dieses Formats unter dem Thema “Visonärer Realismus” in den Niederlanden gezeigt wird.

Gerard Di-Maccio ist seit mehr als 40 Jahren erfolgreich auf dem internationalen Kunstmarkt tätig. Er ist eine der prominentesten und leitenden Figuren der Visonären Kunstströmung. Seine Werke findet man in Museen und erlesenen Galerien in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Die Begeistung eines japanischen Kunstsammlers führte zum Aufbau eines Museums in Nikkappu (Japan), das ausschließlich Gerard Di-Maccio’s Arbeiten gewidmet ist. Es wurde am 5. August 2010 eröffnet. In diesem Museum hängt auch das bereits oben erwähnte Monumentalbild.

Der Bildhauer Igor Grechanyk wurde in Kiew (Ukraine) geboren. Er wuchs in einer künstlerischen Familie auf, besuchte die Republikanische Kunstschule und danach das Art Institut in Kiew. Inzwischen hat Igor Grechanyk seinen Platz in der Riege international bekannter Künstler gefunden. Er blickt auf zahlreiche international erfolgreiche Ausstellungen zurück. Seine spezielle Bildsprache ist in Kunstkreisen auf der ganzen Welt bekannt. Dank seiner perfekten Technik vermag er Spannungsfelder zu kreieren zwischen weiblicher Anmut und purer Kraft, zwischen Energie und Dynamik.

Diese Ausstellung ist zu sehen bis zum 6.6.2015, jeweils dienstags bis samstags in der Zeit zwischen 14:00 – 17:00 Uhr bei
Galerie Pictura, Aijenseweg 16b, 5854PT Aijen (Gemeinde Bergen/Limburg, Niederlande), www.galeriepictura.nl


Visionary Realism at Galerie Pictura

A whole museum in Japan is dedicated to Gerard Di-Maccio, in which more than 250 of his paintings are hanging. Specifically for this museum he has also created one of the greatest monumental paintings of the world, 27 meters long and 9 meters tall.

The Ukrainian sculptor Igor Grechanyk became in 2011 the “Flame of Peace” Award of the Imperial Habsburg-Lothringen family of Austria, and the the title “Ambassador of Freedom.”

Both artists are having together a show at Gallery Pictura from April 19th until June, 6th, 2015 (Opening on Sunday, 19th at 15:00 o’clock. The laudation is held by Gerrit Luidinga: Johfra expert, poet and author of art books.)

And so succeed Gallery Pictura once again to have an exhibition of world class in the house. Many museums and galleries should be jealous. It’s not often that such a high-level exhibition under the theme “Visioniary Realism” is shown in the Netherlands.

Gerard Di-Maccio has been successful for more than 40 years on the international art market. He is one of the most prominent and leading figures of the Visioniary realism movement. His works can be found in museums and selected fine art galleries in Europe, Asia and the United States. The enthusiasm of a japanese art collector led to the establishment of a museum in Nikkappu (Japan), dedicated exclusively to Gerard Di-Maccio’s work. Opened on August 5th, 2010. In this museum hangs also the above mentioned monumental painting.

The sculptor Igor Grechanyk was born in Kiev (Ukraine). He grew up in an artistic family, attended the Republican Art School and then the Institute of Art in Kiev. Meanwhile, Igor Grechanyk has found his place in the topranking of internationally renowned artists. He had numerous internationally successful exhibitions. His unique style is known all over the world. Thanks to his perfect technique, he is able to create tensions between feminine grace and power, between energy and momentum.

This exhibition can be seen until June, 6th, 2015 (Tue to Sat in the time between 14.00 – 17:00 o’clock) in
Gallery Pictura, Aijenseweg 16b, 5854PT Aijen (municipality of Bergen / Limburg, Netherlands), www.galeriepictura.nl