Geschiedenis

Galeriehouder Roel van der VeenGalerie Pictura bestaat sinds 15 november 1996, maar de naam wordt al gebruikt sinds 1944. Roel van der Veen, de eigenaar van Galerie Pictura, had als vader een kunsthandelaar met een bijzondere voorliefde voor de romantische schilderkunst. In 1963 verhuisden zij naar Aijen gem. Bergen L.

Jaren hebben Roel van der Veen Junior en Senior een kunsthandel gedreven in Venlo. Na het overlijden van zijn vader is junior alleen verder gegaan en werd op 15 november 1996 door de burgemeester van de gemeente Bergen dhr. C.W.H.M. Klaverdijk Galerie Pictura in Aijen gem. Bergen L. geopend.

In de galerie kwam het accent meer en meer te liggen op de moderne kunst. Gerenommeerde kunstenaars toonden hun werk graag in de professionele maar ook prettige informele en warme ambiance die de galerie rijk was. In 2006 maakte Roel van der Veen de grote ommezwaai om zich meer te richten op de stijlrichting hedendaags realisme, waarbij de schijn naar onwerkelijkheid aanwezig mag zijn.

 

Galerie Pictura 20 jaar