Valery Quitard Vecu

De Franse fijnschilder Valery Quitard Vecu is een expert in de trompe-l’oeil techniek.
Hij wordt mateloos geboeid door de mogelijkheden van het wekken van de illusie van een niet-bestaande ruimte.
Door de natuurlijke belichting van die imaginaire ruimte na te bootsen en zeer nauwkeurig te schilderen beheerst hij deze techniek bijzonder goed.
De verwondering die hij hiermee bij de toeschouwer weet op te roepen wordt nog eens versterkt door zijn opmerkelijke keuze
van de afgebeelde objecten. Niet alledaagse voorwerpen als houten poppetjes, oud speelgoed en vreemde objecten waarvan
de herkomst niet direct duidelijk is leggen zijn fascinatie voor mythes, legendes, fabels evenals voor symboliek bloot.
Voelbaar is ook het geduld en de concentratie waarmee hij deze in verf vertaalt. Het heldere en niet zelden complementaire kleurgebruik
en de scherpe precisie waarmee Vecu zijn schilderijen opbouwt, dragen bij aan het wonderlijke karakter van zijn werk.
Ook zijn creativiteit betreffende niet alledaagse onderwerpen is uitzonderlijk. Exposities in Frankrijk, Nederland en Portugal.